декември 2023


ОУ “Христо Смирненски” – град Раковски организира благотворителен базар под надслов “Подари добро”

На 22 декември от 09:00 часа в сградата на ОУ “Христо Смирненски” – град Раковски ще бъде организиран Коледен благотворителен базар. Благородната кауза ще бъде…

Павел Гуджеров и Бойко Борисов откриха официално новата детска градина „ФЕНИКС“

Историческа ще бъде датата 12.12.2023 година за всички граждани на община Раковски, защото в град Раковски, една сграда отредена за училище, чието строителство е стартирало…
Непълнолетният откраднал кола от село Шишманци отива във възпитателно училище – интернат

Непълнолетното момче, което на 29 ноември открадна лек автомобил, след което катастрофира с него на магистрала Тракия ще бъде изпратено във възпитателно училище-интернат. Мярката е…


Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.629-S3 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Подписан договор по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.629-S3 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове…