декември 2023
Проведе се Междуинституционална среща на екипите за обхват на деца в училищна и предучилищна възраст

На 01.12.2023 г. в сградата на общинска администрация – Раковски се проведе Междуинституционална среща на екипите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната…