Последни новини

ОбявиВ А К С И Н А Ц И Я

ОБЩИНАРАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Община Раковски уведомява населението, че във връзка с ваксинирането на едрите преживни животни…Обучение и заетост за безработни

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ГР.РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА…


Внимание Работодатели

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 2 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА…
За вас работодатели

Агенция по заетостта ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” РАКОВСКИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за…


Свободно работно място за длъжността “Старши юрисконсулт”

ОБЯВЯВА   Свободно работно място за длъжността “Старши юрисконсулт” на Община Раковски, за заместване на държавен служител,който отсъства от работа   1.Минимални и специфични изисквания,…