Новини

График за приемните дни на Председателя на Общински съвет –Раковски по населени места за месец август

Дата Населено място Час 07.08.2017 г. с. Белозем от 10:00 – 12:00 ч. 08.08.2017 г. с. Стряма от 10:00 – 12:00 ч. 09.08.2017г. с. Шишманци…

Важно за потенциалните кандидати с проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие на СДРУЖЕНИЕ „МИГ –Раковски“

Екипът на МИГ-Раковски информира всички заинтересовани страни, че има забавяне в обявения Индикативен график за 2017 г. за прием на проекти по Програмата за развитие…