НовиниЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Преди няколко дни, комисията за борба с противообществените прояви към община Раковски проведе изнесено заседание по възпитателно дело №8 в село Белозем. Присъстваха председателят на…

ЗА ВАС ТЪРСЕЩИ РАБОТА

„Сенсата Технолоджис България” организира презентация относно възможността за работа на длъжност Монтажник електронни елементи, която ще се проведе в град Раковски на 14 юли /четвъртък/…