Последни новини

Новини

Успешен старт на 2021 година за „Местна инициативна група Раковски“ с подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 05.01.2021 г., кметът на Община Раковски  – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на „Местна инициативна група Раковски“, подписаха пореден договор за…


Съветниците от ПП ГЕРБ в Общински съвет – Раковски дариха десет лаптопа на възпитаници на училищата в Община Раковски

Десет лаптопа, които ще се ползват за възпитаници на училищата в Община Раковски, бяха дарени в навечерието на най-светлия празник, Рождество Христово! Десет ученолюбиви деца,…


Отчет за подписани договори през 2020 г. по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

През 2020 г. „Местна инициативна група Раковски“ подписа шест договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване,…


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.156 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията…


Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, създадена през 2010…


Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира приеми и през 2021 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. През 2021 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на…


Антигенни тестове и предпазни средства получиха болницата и МЦ в Раковски, обособена е и ковид – зона

400 броя антигенни тестове, 40 защитни гащеризона за многократна употреба –висок клас, безконтактни термометри и санитарни материали получиха МБАЛ „Раковски“ и МЦ “Света Елисавета“ в…СНЦ “ЗАЕДНО ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” УЧАСТВА ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНАТА СРЕЩА НА „YOUNG FARMERS- RURAL ENTREPRENEURSHIP LEVERAGING ADVANCED TRAINING FOR YOUNG FARMERS “ — ПРОЕКТ, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+.

На 26 ноември 2020 г. се проведе встъпителната онлайн среща по проект YOUNG FARMERS (Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers), съфинансиран от програма…


Откриха нова занималня в село Шишманци

Добрите инициативи в Община Раковски продължават, въпреки усложнената епидемична обстановка. На 16.11.2020 г., Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров, Председателят на Общински съвет Раковски…