Д Е К Л А Р А Ц И Я на ПГ на ГЕРБ в началото на новия политически сезон

Д Е К Л А Р А Ц И Я на ПГ на ГЕРБ

Уважаеми г-н Председател на Народното събрание,

Уважаеми дами и господа народни представители,

Уважаеми гости и представители на медиите,

Обръщам се към вас в началото на новия политически сезон с увереността, че страната ни очаква добро законодателство и непосредствени ползи от него, които да достигат до отделния човек. За целта е нужно, ние като народни представители да успеем да работим заедно и да не забравяме, че направеното в името на хората е най-големия политически дивидент. Много по-голям от самоцелното политическо противопоставяне, обрича ни на застой и ни прави непродуктивни.

Добри новини бележат началото на новия политически сезон. През първото полугодие на 2017 г. икономическият растеж се ускори до 3,6%, в резултат на силното потребление и износ, а броят на заетите доближава нивата, характерни за пълна заетост у нас. Това ни дава основание да очакваме по-високи от прогнозираните резултати за икономиката до края на 2017 г.

Надявам се, че вече сте имали възможност да се убедите в това, че управленската ни програма e разписана в прагматичен дух. В нея няма празни обещания и абстрактни намерения. Тя включва приоритети, стратегически цели и конкретни мерки за постигането им. При подобен подход и отговорността на управлението е ясна. Освен всичко друго, програмата изразява и категоричната ни готовност да управляваме страната в рамките на пълен четиригодишен мандат. Още по-малко съмнение буди яснотата по законодателните приоритети на този парламент – тема, по която опозицията спекулира от самото начало на конституирането му.

В началото на новия политически сезон заявяваме категоричното си желание да участваме в реализирането на политики за засилване на интеграционните процеси в Европа. Проучвания на общественото мнение от края на месец юли т.г. показват, че 75% от българите одобряват членството на страната ни в ЕС, а едва 16% не го одобряват.

Присъединяването на България към Шенген и еврозоната, както и отпадането на Механизма за сътрудничество и оценка остават наши приоритети. Няма да се уморим да повтаряме тезата си, че присъединяването на България към Шенген би дало на Европа по-защитени външни граници.

Ще се стремим да играем важна роля в процесите на задълбочаване на политическите, икономическите и културните взаимоотношения между страните от нашия регион. Работата на правителството показа, че сме на прав път, задавайки нови стандарти на взаимоотношения и комуникация със страните от Западните Балкани. Дипломатическите ни ходове бяха подкрепени и от европейските институции и техните лидери.

Еднозначно положителна беше европейската оценка за съвместните ни дипломатически усилия с Македония. Подписаният договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония бе наречен „вдъхновение за целия регион“, в съвместно изявление на Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Фредерика Могерини и еврокомисаря по политиката за съседство и преговори за разширяване на ЕС Йоханес Хан.

По изрично настояване на България се прие Западните Балкани да бъдат приоритет в Председателството на ЕС от триото на Естония, България и Австрия. Във фокуса на вниманието ще бъде Европейската перспектива на Западните Балкани за инфраструктурна, дигитална и образователна свързаност.

Разумно би било, обаче, Българското председателство да не се превръща в еманация на вътрешния политически живот. Дрязгите и политическите сметки трябва да отстъпят място на работа в името на национално значими каузи, сега, когато ще се окажем в центъра на публичното внимание. За да получим доверието на европейските структури и европейските лидери е нужно да покажем, че ние си вярваме помежду си.

Искам ясно да заявя, че българският избирател няма да прости нито на управляващите, нито на опозицията евентуалното пропиляване на шанса България да подобри имиджа си в Европа.

Предстои усилена експертна работа, за да може решенията ни да намерят място в европейското законодателство. И тук ролята на българския парламент може да бъде особено важна, като се има предвид, че нашето Народното събрание ще бъде домакин на 6 събития по време на Българското председателство.

10 години след присъединяването на България към Европейския съюз, от сегашното 44-то Народно събрание се очаква да подпомогне реализацията на едно про-европейско, интеграционно ротационно председателство.

Ключовите приоритети, залегнали в проекта на програмата ще бъдат разглеждани във всички ресорни комисии на НС. Те са фокусирани в три направления:

Първо направление:

ЕВРОПА НА КОНСЕНСУСА.

– Сигурност и миграция;

– Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз;

– Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион;

– Ефективно, бързо и справедливо правосъдие.

Второ направление:

ЕВРОПА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА.

– Конкурентен Единен пазар;

– Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации;

– Икономически и паричен съюз;

– Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда;

– Стабилен Европейски енергиен съюз;

– Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа.

Трето направление:

ЕВРОПА НА КОХЕЗИЯТА.

– Реформирана Многогодишна финансова рамка след 2020 г.;

– Кохезионната политика след 2020 г.;

– Бъдещето на Общата селскостопанска политика;

– Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС.

Официалният Интернет портал на Българското председателство на Съвета на ЕС ще заработи на 1 декември, 2017 г. на четири езика – български, английски, немски и френски. Надяваме се, публичността и гласността по време на Българското председателство да допринесат за по-добър имидж на българските институции не само в Европа, но и сред българските граждани.

Надяваме се нашето Председателство да протече така, че българските граждани след него да бъдат още по-съпричастни към европейската перспектива на страната ни и да се чувстват по-заинтересовани от работата на европейските институции.

Парламентът трябва да подържа пълноценни работни контакти с всички държавни институции през настоящия политически сезон. ПГ на ГЕРБ категорично ще противодейства на всеки опит работата на държавните институции да бъде охулвана за политическите цели на отделни партии.

Опозицията ни трябва да проумее, че печеленето на симпатии не минава през фалшивите новини за политическия опонент, а през способността да бъдат оценявани добрите политически идеи, както и да бъдат предлагани работещи алтернативи. Риториката на омразата не ражда политическо доверие. Доверие се печели в честно състезание – като се предлагат различни политически идеи, от които хората свободно да избират.

ПГ на ГЕРБ ще работи в диалог по национално значимите теми както с партньорите си, така и с опонентите си.

ПГ на ГЕРБ започва този парламентарен сезон с ясни законодателни приоритети, отчитащи и нуждите на кабинета от законови поправки и нови закони.

Най-масови са обществените очаквания за добро антикорупционно законодателство и за работещ антикорупционен регламент. Ето защо сме длъжни до края на годината да приемем новия антикорупционен закон. Това ще бъде много важен знак към обществото. Отсега сме наясно, обаче, че контролът по изпълнението му става все по-голямо предизвикателство пред законодателя.

Новият антикорупционен закон ще обедини съществуващите фрагментирани законови актове и от него ще последва създаването на единен антикорупционен орган на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Така ще подобрим взаимодействието между институциите, противодействащи на корупцията.

Ще вървим неотклонно към по-справедливо, бързо и ефективно правосъдие. Различни елементи от правната система ще бъдат подобрени. Ще се изпълняват препоръките направени в докладите по Механизма на сътрудничество и оценка. Наказателната политика следва да се осъвременява чрез приемане на нов НК. В края на 2018 година трябва да е факт и работещо електронно правосъдие.

Укрепването на обществения ред и сигурността ще бъдат сред законодателните ни приоритети. Ще търсим трайни и добри решения за недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци у нас. След широко обсъждане се надяваме да приемем един модерен и работещ миграционен закон, който да отговаря на обществените очаквания.

Няма да си затваряме очите пред криминогенната обстановка в страната. Ще се стигне директно до проблемите на хората като се изградят полицейски офиси за обслужване на гражданите по места. Законът за частната охранителна дейност ще осигури възможности тази дейност да бъде полезна при осигуряването на обществения ред и сигурността.

Законът за концесиите ще даде възможност в диалог между държавата, бизнеса и работодателските организации да приемем добро и устойчиво законодателство, отговарящо на европейските стандарти.

Законодателните ни инициативи в сферата на образованието ще укрепват връзката между образованието и пазара на труда. Повишаването на заплатите на учителите няма да остане единичен управленски акт.

Няма да отстъпим от политиките за ликвидиране на неграмотността и за налагане на задължителното образование. Ще подкрепяме възпитанието в дух на родолюбие, а учебните програми ще гарантират познаването на българската история и достиженията на българската култура. Качеството на образованието ще се повиши, когато то е практически ориентирано и когато учителите са подготвени, финансово обезпечени и обществено подкрепяни. Ще се работи за превенция на агресията и повишаване на сигурността на учащите.Ще се върви и към реформиране на системата за оценяване и акредитация на висшите училища.

В сферата на здравеопазването ще разширяваме ролята на профилактиката като път към по-добро здраве и качество на живот. Затова ще се увеличава капацитетът на извънболничната медицинска помощ и ще се въвежда нов и достъпен модел на здравни грижи. Ще продължим процеса на изграждането на единна национално здравна информационна система.

Работим по проект на Закон за детето, който да гарантира правата на всички български деца, като няма да пренебрегваме нуждите от сериозна подкрепа на децата в риск.

В изпълнение на управленската програма на правителстовто предстои финализиране на проект на Закона да отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.

С нов закон за интеграцията на хората с увреждания се надяваме да синхронизираме политиките си в контекста на Конвенцията за техните права.

Длъжни сме да създадем законова база за ограничаване на негативните демографски тенденции. Нужен е нов правов регламент за стимулиране на раждаемостта и за намаляване на младежката емиграция, за водене на балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес.

Ще се стремим да осигурим равен достъп на представители на различните обществени прослойки до качествени социални услуги като продължим процеса по деинституционализация.

Наша отговорност пред бъдещите поколения ще бъде да работим за повишаване на националното самочувствие на българите. И понеже темата за завръщането на младите и талантливи българи от развитите страни остава много чувствителна, ми се иска да спомена, че младите ще се чувстват отново добре дошли в България, когато страната ни покаже, че ги уважава, че цени успехите им и че е готова да им предложи достоен живот.

Уважаеми Дами и Господа,

Иска ми се да не забравяме завещаното ни послание: „Съединението прави силата”! Ако искаме да отправим послание към Европейския съюз за „Европа на консесуса“, трябва да сме постигнали необходимия консенсус вътре в страната.

Да си пожелаем спорна работа през новия парламентарен сезон!