ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ в ОУ“Гео Милев“с.Белозем

За поредна година в ОУ“Гео Милев“с.Белозем се организира и проведе Ден на ученическото самоуправление по идея на УУС  с координатор г-жа Цв. Боева. Членовете на УУС  създадоха организация по провеждане на този ден, събраха предложенията за ученици  и учители по различни учебни предмети. Макар и учители за един час, учениците имаха възможност да влязат в обувките на другия и да погледнат от другата страна.