„Екоколект“ в ОУ“Христо Ботев“- гр.Раковски

На 11.10.2016г. в ОУ“Христо Ботев“ се проведе обучение на децата от 5 клас на тема:“Разделно събиране на отпадъци“. Обучението бе проведено от „Екоколект“(Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки) представлявана от Виктория Гецова, съвместно с Община Раковски, представлявана от Лиляна Шопова.
На срещата присъстваха всички деца от 5 клас заедно със своите класни ръководители, които съвместно с ръководството на училището съдействаха за организацията и осъществяването на срещата.
В началото, г-жа Гецова обясни на децата каква е ползата от разделното събиране на отпадъци, като нагледно демонстрира правилния начин за събиране им, с помоща на предмети, които бяха подготвени специално за срещата – зелен кош, жълт кош, стъклени бутилки, метални кутии и други.
След изложението на темата, децата бяха заети с изготвянето на Арт картини и други елементи изработени по желание на всяко едно дете, като целта бе да се усъвършенства у тях така нареченето „Зелено мислене“ или казано по друг начин -мисълта за „Опазване на околната среда“.
На въпрос „Защо избрахте да проведете обучението именно на учениците от 5 клас ?“-г-жа Гецова отговори:“Избрахме децата от 5 клас, поради обстоятелството, че именно на тази възраст те са достатъчно подготвени, за да възприемат информацията по отношение на ползата от разделното събиране на отпадъци. Включително поради това, че този материал е включен в програмата им за обучение. Считаме, че това наше представяне пред учениците ще спомогне за тяхното по-лесно усвояване на материята, която изучават именно на тази тематика, като имаме практика да използваме забавни и в същото време полезни методи за обучение.“
В края на информационната среща всеки един ученик получи подарък – тениска с логото на „Екоколект“
Също така по този повод учителският екип заедно с ръководството на ОУ“Христо Ботев“ споделиха с нас, че активно участват в проекти на Министерството на околната среда и водите свързани с озеленяване на двора на училището, като това може да се осъществява през една година. Последните насъждения са от 100 бр. летен дъб. В двора на училището има различни видове дървета-Магнолия , Гинко Билоба и други. Проектите се изготвят от екип от учители, като всеки един от тях съдейства в областта, в която е добре подготвен.