Facebook Групата „Община Раковски – местни, национални, европейски въпроси” стана на 9 години групата е с 10 000 членове.

Facebook Групата „Община Раковски – местни, национални, европейски въпроси” навърши девет години. Това съобщи нейният администратор – народният представител Младен Шишков. Той благодари за доверието на всички членуващи. Депутатът заяви, че именно от гражданите зависи дали групата ще продължи да бъде онзи конструктивен коректив на властта, от който всяко общество се нуждае. Младен Шишков благодари за доверието и отправи покана към последните 10 човека, които са се присъединили към групата за посещение на Народното събрание, като транспортните разходи до град София ще бъдат поети лично от него. Шансът да посетят парламента ще имат: Биляна Власова; Недялко Табаков; Борис Нендов; Мартин Балабански; Мария Бодушка; Венелин Изевков; Мая Лесова; Иван Найденов;  Симона Найденова и Пенка Романова.