Информация за медицински прегледи на ОУ“Хр.Ботев“

Уважаеми родители и ученици, медицинските прегледи за началото на учебната 2017/2018 година, ще се проведат съответно на:
12 септември 2017 година (вторник) от 09:00 часа, за учениците от І до ІV клас;
13 септември 2017 година (сряда) от 09:00 часа, за учениците от V до VІІ клас.