Информация за организация на млекопроизводители Фермерско мляко

Ползи от сдружаването в България

 Поредно признание за организация на млекопроизводители Фермерско мляко.  Тодор Ванев – фермер от с. Стряма, общ. Раковски и съдружник във Фермерско мляко получи грамота за успешната си земеделска дейност в сферата на животновъдството. Освен с отглеждане на говеда г-н Ванев от години се е заел с трудната задача да реализира директно до краен потребител произведеното от него краве мляко. Трудна, но както се оказва ползотворна за финансите на стопанството задача. Този факт, в комбинация с елитното му стадо и добрите производствени практики, са натежали в полза на това той да бъде номиниран и награден. Награда, която е признание както за неговата индивидуална работа, така и за колективните усилия на организацията, в която той членува. Усилия насочени към това фермерите да получават по-справедливи доходи за техните усилия. „Сдружаването е труден процес. Доверието между хората се изгражда с времето, но резултатите са на лице. Нашата организация съществува от над 4 години и подпомага по всякакъв възможен начин фермерите, които членуват в нея. Идеята при нас е всеки да получи малко повече от труда си, от колкото по отделно да не вземе нищо. Ние вярваме в идеята на споделените усилия и мотивираме колегите да предприемат действия в тази посока. До момента не сме отказали на никой да споделим опит и да представим ноу-хау в тази посока. Самите ние преди години бяхме подкрепени от колеги от Добрич – “ Сподели Управителят на Фермерско мляко – Рангел Матански, който през 2014 година бе награден във същия конкурс за Фермер на Тракия.