Интервюта за работа в туристическия сектор на Германия

Агенцията по заетостта и EURES България в сътрудничество с германската Федерална агенция по труда набират кандидати за работа в туристическия сектор на Германия.

Предлагат се работни места в сферата на хотелиерството и ресторантьорството в хотели и ресторанти, разположени из цяла Германия, както и работни места в областта на системната гастрономия в ресторанти от типа на McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken и др.

Заплатите са 1500-2300 евро в зависимост от професията, професионалната квалификация, професионалния опит, региона и колективните договори. Работното време е на пълен работен ден, 40 часа седмично, както и на смени за системната гастрономия. Работодателят оказва подкрепа при наемането на жилище (предоставяне на контакти).

Кандидатите следва да изпратят по електронна поща: автобиография в EUROPASS формат (задължително) на немски или английски език, кратко мотивационно писмо, диплома за завършено професионално образование, сертификати в оригинал и с превод, документи за образование по специалността, препоръки от предишни работодатели (при наличие). Всички документи трябва да са с превод на немски и/или английски език.

Желаещите да подадат документи могат да го направят на посочения e-mail адрес: D.Lazarova@az.government.bg.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервюта, които ще се провеждат от представители на ЦЧСП-Магдебург и Бремен, както и с двама немски работодатели. Интервютата ще се провеждат на немски език.

Дати за явяване на интервю:

Ø       28.03.2017 г. в гр. Бургас – Културен дом на Нефтохимик, фоайе, пл. „Тройката” № 1 от 10:00 ч.;

Ø       29.03.2017 г. в гр. Варна – Дворец на културата и спорта, зала „Младост” от 10:00 ч.;

Ø       30.03.2017 г. в гр. Пловдив – ДРСЗ Пловдив, ул. „Самара” № 7 от 14:00 ч.;

Ø       31.03.2017 г. в гр. София – Агенция по заетостта, партер, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3 от 10:00 ч.

Повече информация за предлаганите оферти и изискванията към кандидатите можете да намерите на сайта на Агенцията по заетостта www.az.government.bg в рубриката „Работни места”:

·         ZAV–Bremen: № 49817; 49818; 49819; 49820; 49821

·         ZAV–Magdeburg:  № 49824; 49825; 49826; 49827 и 49828