Изгражда се паркинг пред ОДЗ“Първи юни“

След поставянето на преградка пред входа на детското заведение, която има за цел на ограничи достъпа на децата до шосето и опазването на техния живот и здраве, община Раковски предприе и действия по изграждането на паркинг. Той ще заеме голяма част от тротоара пред двора на детската градината, което от своя страна ще улесни паркирането на автомобилите от родителите, които водят и взимат малчуганите си сутрин и вечер.

Идеята за изграждането на паркинг в този район е водена, от това че участъкът е изключително натоварен по отношение на водачи на автомобили и пешеходци, което от своя страна води до затрудняване на движението и достъпа до детското заведение.

Всяко паркомясто ще бъде очертано с обозначителни маркировки, което ще въведе известен ред и улеснение за шофьорите и жителите на града, като цяло.

Изграждането на новия паркинг непосредствено преди настъпването на затруднената зимна обстановка е от изключително важно значение. Само по себе си ще гарантира опазване на живота и здравето на местните деца и техните родители, както и на пешеходци и велосипедисти.

Политиката на общината насочена към изграждането на паркинги е с цел осигуряване на по-високо ниво на подреденост на автомобилите, задоволяване на нуждите и потребностите на населението, улесняване на движението по пътните платна, както и ограничаване на неправилното паркиране на нерегламентирани за това места.

Припомняме ви, че по-рано тази година общинският кмет Павел Гуджеров в едно свое интервю сподели следното: „ Средствата, които събираме, от каквито и да е постъпления, това са пари на жителите на община Раковски и трябва да отидат за задоволяване на техните нужди“.