КАКВО СЕ СЛУЧИ НА СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

 

   При провелото се събрание на Общински съвет Раковски за месец юни, бяха разискани и гласувани няколко важни решения, които предизвикаха множество коментари и дискусии. Още в самото начало бе предложено изменението и допълнението на „Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Раковски“.

   С оглед на това, че непълнолетни и малолетни лица посещават обществени места на територията на общината, както и нощни заведения след 22:00 часа, бе предложено „Наредба №1“ да бъде допълнена и изменена. Допълнението касае промени в чл.6 ал.4. С други думи придружителя на непълнолетни лица трябва да притежава и носи със себе си декларация от родителя или настойника на детето, която обаче вече трябва да е нотариално заверена. Според общинските съветници от ГЕРБ по този начин родителите на децата ще бъдат спокойни и ще знаят с кой и къде се намират те. Тук трябва да стане ясно, че веднъж заверената декларация може да се използва многократно от тях. Това предложение обаче срещна остра съпротива от страна на г-н Петър Антонов (БСП), който изказа мнение, че: „Тази промяна би трябвало да има изцяло забранителен характер, а нарушителите да се глобяват още по-сурово“. По този повод кмета на Община Раковски г-н Павел Гуджеров, който също присъстваше на събранието не закъсня с отговора към опозицията: „Предвид това, че закона позволява непълнолетни лица от 16 до 18 години да посещават обществени места до 24:00 часа, по този начин Вашето предложение ще влезе в разрез със закона, а тази декларация е инструмента, с който бихме осъществили истински контрол“ коментира Гуджеров. След проведено гласуване промяната на „Наредба №1“ бе приета с мнозинство – 17 гласа ЗА.

   Друг казус, който бе обсъден на юнската сесия бе проблема с неплащането на последната месечна такса от някои родители в детските градини на територията на общината. По предложение на специалисти от общинската администрация би следвало да се плаща депозитна вноска при записване на детето в съответното детско заведение, която се възстановява след като престоя на детето в детската градина приключи.

   Това предложение отново срещна неодобрение от страна на г-н Петър Антонов (БСП), като той предложи имената на длъжниците да се оповестява публично или да подлежат на събиране чрез други институции. Тук кмета на Община Раковски отново се намеси, като коментира, че чрез депозитната вноска или т.нар. предплащане, процесът по събиране на месечната такса ще се улесни, като по този начин детските заведения няма да бъдат ощетявани, а и няма да бъде причинено неудобство на родителите и настойниците – имената им да бъдат оповестявани публично.

   По-късно в същата тази точка г-н Антонов (БСП) отново влезе в остри лични нападки срещу общинския съветник от ГЕРБ г-н Рангел Матански, който обаче умело успя да защити тезата на своята група за предплащането на месечната такса за детски заведения. След гласуване отново с решението бе прието с мнозинство.

   Общински съвет Раковски прие също и предложение за повишаване на цените на услуги за използване на общинско движимо имущество, а именно – багер, авто вишка, тример и косачка.