Към края на месец март се провеждат празници на буквите в основните училища на община Раковски

На 20 март 2018 година и  първокласниците от ОУ „Гео Милев „с.Белозем се похвалиха на своите родители, че вече са грамотни.

Празникът на буквите в Iб клас се проведе в празнично украсената им класна стая. Учениците рецитираха стихчета за всички букви от българската азбука. Едни от тях задаваха гатанки, а други ги отгатваха. А някои от децата попълваха букви в думи с правописна особеност.

Всички първокласници изпяха с голяма радост и желание ,,Песничка за буквите“. Трима ученици четоха изразително от буквара приказката ,, Кой ще работи и кой ще яде“.

Децата се сбогуваха с букварчето – техния любим учител.

На празника всички ученици доказаха, че са грамотни като всеки от тях прочете народна мъдрост, записана на листенце, което завързаха на ,,Дървото на мъдростта“ на Iб клас.

На този ден те показаха, че умеят и да танцуват като изпълниха движения и стъпки по известната песен ,,Продавач на цветя“.

Децата изиграха ,,Бъркотия в приказките“ като всеки от тях влезе в ролята на определен приказен герой.

На тържеството всеки първокласник беше приятно изненадан от новата читанка и грамотата ‚,Мога да чета и пиша“.

В края на празника учениците бяха приветствани от класния ръководител и родителите за умението им да четат и пишат.