Макети на възрожденски къщи изработиха ученици от ОУ“Христо Ботев“

Ученици от шести клас представиха знанията си за живота на българите през Възраждането, като се постараха да ни пренесат поне за малко в тази епоха, чрез изработените от тях макети на Възрожденски къщи.

Всеки ученик представи своя макет, като разказа историята на своята къща, както и живота на семейството, което живее в нея.
Преподавател по история и цивилизации – г-жа Невена Бодушка.