Местни учители на летни обучения в Сейнт Джулиънс, Малта / ETI- Malta/

Група учители от ОУ „Христо Смирненски“ присъстваха на двуседмичен квалификационен курс „Technology Enhanced Learning“ в Сейнт Джулиънс, Малта / ETI- Malta/.
Обучението даде възможност на учителите да подобрят уменията си в областта на ИКТ чрез използване на широка гама от технологични инструменти; да се запознаят с различни образователни инструменти с оглед интегрирането им в учебния процес; да разработят методи за преподаване, които включват ИКТ.
Участието на Деяна Пейкова, Йовко Патазов, Венелин Чернашки и Валентин Ишпеков в този квалификационен курс е част от проекта на ОУ „Христо Смирненски“ ИНТЕГРИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС по програма Еразъм + КД1: Образователна мобилност за граждани на стойност 14 700 евро, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси.
Очаква се учителите да издадат сборник с добри практики за използване на ИКТ в учебния процес,който да бъде разпространен онлайн в учителските групи и да бъдат проведени обучения на останалите учители в училище.
По-рано по същия проект Ирина Гърдева посети град Колчестър, където взе участие в квалификационен курс One week course for European teachers of Art and Design.