Милена Чепишева: Не може да останеш безразличен към проблема на дете

На 1-ви юни – Международен ден на детето, специално за R-news интервю даде ръководителят на Център за обществена подкрепа „Светулка“. Институцията предоставя социални услуги за деца и семейства.

  • Здравейте, госпожо Чепишева! Вие сте ръководител на Център за обществена подкрепа „Светулка“ – община Раковски. Разкажете ни към кого е насочена работата на центъра?

-Здравейте! На първо място искам да Ви благодаря, че ме поканихте за интервю точно на този празник. Аз го свързвам с радост, чистота, надежда.

Относно въпроса Ви: Център за обществена подкрепа „Светулка“ е институция, управлявана от Община Раковски, създадена  в подкрепа на децата от 0 до 18 годишна възраст в риск и техните семейства. Всеки един потребител е с индивидуални и специфични проблеми. Затова и работата с всеки е индивидуална и синхронизирана според неговите потребности. Услугите са почасови, като за всеки потребител  се  изготвя индивидуален график.

  • Какви услуги предоставя центъра? Какви специалисти работят в ЦОП-Раковски?

-Център за обществена подкрепа предоставя комплекс от услуги, които се актуализират според нуждите на децата от Община Раковски. Извършват се социално, психологическо и педагогическо консултиране на деца и семейства в риск; логопедична терапия за деца с говорни нарушения и рехабилитация при деца с физически нарушения. Извършват се дейности, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца. Оценяване на родителски капацитет, посредничество в случай на отчуждение и конфликт при развод/раздяла, обследване и обучение на осиновители, консултиране на деца с поведенчески проблеми, реализиране на програми за деца и семейства.

Ползването на услугите дава шанс за достоен и пълноценен живот, компетентна професионална подкрепа, личностна и социална интеграция на децата и семействата.

  • С кои институции си сътрудничи ЦОП?

-Като част от Община Раковски, Центъра получава голяма подкрепа от ръководството и целия екип на общината.

В много добра комуникация и екипност сме с Дирекция социално подпомагане – Раковски и с Местната комисия за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни. Центъра работи в партньорство и с всички училища и детски градини, медицински заведения, полицейски служители и други институции на територията на общината.

  • Как можем да използваме услугите на ЦОП ?

-Достъпът до услугите е лесен. Всеки, който има необходимост и желание може да посети Центъра за еднократна консултация за първоначално установяване на потребностите и проблемните зони. При установена необходимост от ползването на услуги може се обърне към  ОЗД при  ДСП – Раковски и да попълни заявление. Колегите от отдела са много отзивчиви, заявяването става бързо и не изисква допълнителни условия.

  • Кое за Вас е най-удовлетворяващото и най-трудно като ръководител на ЦОП?

-Работата заема голяма част от живота ми и единственият начин да съм удовлетворена е да я върша смислено и ефективно. А за тази цел трябва да вложа усилията и душата си. В ЦОП няма как да не вложиш душа. Усмивките на децата са много зареждащи. Удовлетворява ме всеки един постигнат резултат, всяка една добра обратна връзка от потребител.

Трудностите ни съпътстват всеки ден, именно защото не може да останеш безразличен към проблема на дете, на семейство. Това ми е най-голямата трудност – да потисна  емоциите си, понякога дори и да не заплача.

  • ЦОП е пряко ангажиран по темата, свързана с трудностите около подготовката на децата за осиновяване? Разкажете ни за трудностите около подготовката?

-Осиновяването е дългоочакван процес за тези деца. Те се вълнува, чакат с трепет своите родители. За осиновителите също това е един път изпълнен с много трудности, чакане и много емоции. Ние като екип също преминаваме през всички тези емоции с тях.

  • За голямо съжаление все по-често ставаме свидетели на проява на агресия от страна на децата. На какво според Вас се дължи агресивното поведение на децата?

-Наистина за голямо съжаление все по-често чуваме думата „агресия“. Агресията съществува във всичките й форми. Разбира се, причините, които отключват детската агресия са комплексни. Те се крият в семейството, училището, заобикалящата среда като цяло. Някои родители възпитават децата си в търпимост към различните, в толерантност,  съчувствие. Самият семеен модел дава пример за това, когато родителите не се карат (или поне не пред децата си), не се обиждат, не си крещят. Но има и семейства, в които скандалите са ежедневие, обидите са нещо обичайно. Децата могат да станат свидетели не само на вербална, но и на физическа агресия. След като нямат пред себе си по-добър модел за поведение, те смятат това за нормално. За тези деца злобата и враждебността, решаването на конфликтите с юмруци става нещо съвсем естествено, за голямо съжаление.

Според мен това се налага и като един модел на подражание в интернет пространството, където децата прекарват голяма част от ежедневието си.

Съществуват безспорни доказателства за вредите от насилието върху физическото и психичното здраве и развитие на децата, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители.

  • Центърът работи и с деца станали жертва на насилие. Какви са мерките в подкрепа на децата преживели насилие?

-Да, за съжаление все по-често работим с деца, преживели насилие.  Те стават жертви на различни видове насилие – физическо, психическо, сексуално, онлайн, тормоз, пренебрегване, трафик, сексуална и трудова експлоатация, детски бракове.

След приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г. България изгражда система за закрила, която работи и по превенция, идентифициране и реакция при случаи на насилие над деца.

Първата и най-важна стъпка е детето незабавно да бъде отделено от насилника и да му бъде осигурена психологическа подкрепа от специалист. Въвежда се интегриран подход за  работа с жертвата и нейното семейство за справяне с преживяната травма.

  • Провеждали сте много инициативи насочени към децата? Коя е оставила най-траен отпечатък във Вас?

-Надявам се, че всяка една инициатива е оставила по нещо у децата, защото сме ги подготвяли точно с тази цел.

Като най-запомняща се за нас, а предполагам и за децата е кампанията „Победи насилието“, която се проведе в двете основни училища в град Раковски – ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Смирненски“. Лице на тази кампания е Кубрат Пулев и срещата с него беше изключително емоционална за децата, за нас и за него самия.

Идеята ни е да продължим да развиваме тази кампания, защото вярваме, че всяка една форма на насилие над дете може да бъде предотвратена.

 Искам да честитя празника на всички деца. Да бъдат здрави, добри и много обичани. Пожелавам им приятна ваканция с повече игри навън,  много приятели и много незабравими моменти.