МЯРКА 6.3 ВЕЧЕ Е ОТВОРЕНА

От 4-ти юли до 12-ти август е отворена мярка 6.3, която е предназначена за малки земеделски стопанства, като в новия програмен период субсидията за бенефициентите е 15000 евро, които да спомогнат развитието.

Разбира се при кандидатстване, стопаните трябва да отговарят на определени условия. Приоритети ще бъдат производителите на плодове и зеленчуци, етерично маслени култури и домашни животни. Препоръчително за всички желаещи е да побързат за да се спази срока на мярката. Повече подробности от Рангел Матански във видеото: