Над 50 хил. зрелостници се явяват днес на първата задължителна матура по Български език и литература

Над 50 хил. зрелостници се явяват днес на първата задължителна матура по Български език и литература (БЕЛ). Сутринта беше изтеглен Вариант 15 на изпита. Той включва въпроси и избор между интерпретативното съчинение и есе.

Изпитът започна в 8:30 часа. Учениците ще разполагат с 4 часа, за да се справят с него. Той е разделен на три модула. Първите два са по 60 минути, а третият е 120 минути.

Тази година няма промяна във формата на теста, който се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.

За явяване на изпита дванадесетокласниците трябва да носят лична карта и служебната си бележка за допускане до матурата, като могат да я покажат в хартиен или в електронен вариант.

Държавният зрелостен изпит ще се проведе в 759 училища и в 4185 зали в страната. Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.

На 20 май (понеделник) ще се проведе вторият задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.