Награждаване на участниците в състезанията по български език „Св. Иван Рилски“

На 4.06., в Областна администрация, гр. Пловдив бяха наградени участниците на призовите места в състезанията по български език „Св. Иван Рилски“.
Повод за гордост на целия екип в ОУ “ Христо Ботев “ е награждаването на Мариела Антонова от VI б клас и нейния преподавател по български език – г-жа Снежана Царова.