НЧ„Просвета 1909 г.–с.Белозем, обявява конкурс за детска рисунка „Алиса в страната на чудесата”

НЧ „Просвета 1909 г.” – с. Белозем, обявява конкурс за детска рисунка „Алиса в страната на чудесата”, по повод 185 години от рождението на Луис Карол.

Участниците в конкурса трябва да бъдат на възраст от 5 до 14 години. Творбите трябва да бъдат с размер минимум 30/40 см. Няма ограничения относно материалите и техниките на рисуване. На гърба на всяка рисунка трябва да бъдат написани трите имена на детето, възраст, точен адрес и телефон за връзка. Рисунките могат да бъдат донесени лично в читалището или изпратени на адрес: НЧ „Просвета 1909 г.”, ул. „Родопи” 40, с. Белозем 4130 до 28 февруари 2017 г.

Оценяването и класирането ще се извърши в две възрастови групи: от 5 до 8 години вкл. и от 9 до 14 години. Компетентно жури ще присъди в двете възрастови групи по една първа, втора и трета награда и грамоти за всички участници.
Всички рисунки участвали в конкурса ще бъдат подредени в изложба във фоайето на читалището.