НЧ „Свети Свети Кирил и Методий – 1908 – гр. Раковски свиква общо събрание

Настоятелството на НЧ „Свети Свети Кирил и Методий“ -1908-град Раковски, на основание чл. 14, ал. 1 от Устава на читалището , свиква Редовно Общо отчетно събрание на 22.03.2024 г. /петък/ от 18:00 часа в Зрителната зала на Читалището – град Раковски, пл. „България“ № 2. 

Събранието ще премине при следния дневен ред: 

  1. Отчет за дейността на Читалището за 2023 г. ;
  2. Финансов отчет за 2023 г. ; 
  3. Освобождаване на Читалищното Настоятелство и Проверителната комисия от финансова отговорност;
  4. Проект за бюджет на Читалището за 2024 г. ;
  5. Други. 

„При липса на кворум на основание чл. 13, ал. 3 от Устава  на събранието ще се проведе на същия ден, в 19:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.“ Съобщи председателят на Читалището Венцислав Чавдоров.