Нов модернизиран кабинет по История и цивилизации и География и икономика в ПГСС-с. Белозем

С нов модернизиран кабинет по Истор
ия и цивилизации, География и икономика се сдобиха в ПГСС-с. Белозем,
Кабинетът е реализиран от одобрен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“!