Нови катерушки в детските градини на Раковски

С обновени кътове за игра са вече детските градини „Щастливо детство” , „Детелина“ , „Иглика“ и „Първи юни” в гр.Раковски, „Синчец“ в с.Белозем и „Радост” в с.Стряма. Децата в тях се радват с чисто нови игрови съоръжения – комбинирани катерушки с пързалки, люлки-единични и двойни, въртележки, клатещи везни, тунели и пясъчници. Общата стойност за облагородяване на дворовете на шестте детски градини е 14 800 лева изцяло финансирани от общинския бюджет, като от тази сума 4044лв. е от настоятелството към ДГ“Иглика“ в Раковски.
Освен самите съоръжения то включва и отливане на бетонни основи, стъпки и изравняване и оформяне на тревните площи.
От общинската администрация са предоставили възможност на ръководствата на детските заведения сами да избират уредите в зависимост от техните нужди и приоритети. Именно затова игровите съоръжения са различни във всяка от тях.
Общинската зам. кметицата Татяна Бакова сподели, че общината винаги дава свобода на действие и не налага нещо, което няма да бъде от полза за децата.
„Макар и частично искаме да подобрим материалната база, както вътре в детските градини, така и отвън на двора. Целта ни е детските градини на територията на Община Раковски да бъдат едно прекрасно кътче, в което спокойно и с много любов да бъдат отглеждани, обгрижвани, възпитавани и образовани нашите деца. Когато материалната база е на ниво, персонала има по големи възможности и свобода да твори. „- категорична е Татяна Бакова.
Детските уреди са разпределени според броя на децата, групите и площадките в съответните детски градини. Старите съоръжения са демонтирани, а новите са по-ниски и безопасни за децата.
В детските заведения в Община Раковски има 33 групи, от които 28 градински и 5 яслени, които се посещават от 934 деца. Малчуганите се обгрижват от 150 души персонал. От тях 65 педагогически и 75 непедагогически.
„Поетите ангажименти от Община Раковски за поставяне на нови детски съоръжения в населените места на общината бяха изпълнени и то в кратък срок. Това може само да ни радва, защото децата ни ще играят на нови и безопасни уреди в дворовете на детските градини“, коментира кметът на Община Раковски Павел Гуджеров.