Община Раковски спази обещанието за последващи проверки след пожара в Шишманци

Кмета на Раковски Павел Гуджеров сформира работна група  в 9 членен състав от служители на Общинска администрация и служители на РС ПБЗН, която да   извърши проверка  и оглед на място в Завода за преработка на твърди битови отпадъци,  в който в един от прилежащите му цехове  избухна пожарът в началото на юни.

Проверката е продължение на предприетите мерки и последващи действия още докато пожара не беше потушен напълно , за които Гуджеров се ангажира с обещание пред  жителите на  с.Шишманци за безкомпромисност към институциите и собствениците на цеха.

Проверени са всичките 8 сгради в имота, като са установени нарушени в 2 от тях.

Едната е масивна, едноетажна ,стоманобетонна и промишлена сграда  с площ от 43429 м2.Тази сграда горя в периода 02.06.2017 год. ÷ 10.06.2017 год. Към момента на пожара е била пълна с пластмасови опаковки и е разположена на територията на Екозавода. При проверката на  комисията отново е била  претъпкана с полиетиленови и ПВЦ отпадъци.

Другата  масивна едноетажна стоманобетонна, промишлена сграда  с площ от 24506 м2 не е горяла по време на пожара , но проверката на работната група е констатирала, че е  пълна с PVC бутилки с обем достигащ до 6-8 м височина.

Експертната комисия е установила , че сградите  се ползват не по предназначение, без проекти и/или разрешителни от Община Раковски или други инстанции.

Останалите сгради  изглеждат неизползваеми към момента на проверката.

За описаните сгради  има съставени актове за установяване на административни нарушения съответно на фирма „КМД” ЕООД, фирма „Мишовски” ЕООД, фирма „Хосмел” ЕООД, съгласно които са нарушени изискванията за безопасност за пожар не са  отстранени предписанията.

Издадено е решение от Община Раковски  всички отпадъци да са от сепарираща инсталация съгласно писмен договор.

Междувременно  зам.министърът на екоминистерството Красимир Живков изпрати  отговор на сигнала на кмета на Община Раковски Павел Гуджеров с молба за проверка и  последващи действия след пожара. В писмото се казва, че  след потушаването на пожара в периода 13-17.07.2017год. е извършена съвместна  проверка по документи и на място от експерти на МОСВ и на РИОСВ.

Проверката е констатирала само документални нарушения на „Мишовски“ ЕООД- фирмата , която стопанисва площадката за събиране и  съхранение на отпадъци,  където възникна пожарът. Установено е , че за периода от септември 2016г. до май 2017г. не е водена отчетност по надлежния ред, затова директорът на РИОСВ Пловдив е издал наказателно постановление за имуществена санкция от 4000 лв. Предвид, че „Мишовски“ЕООД не са уведомили РИОСВ за възникването на пожара е издадено второ наказателно постановление в размер  с наложена санкция от 4000 лв.