Общинският съветник Рангел Матански влезе в управлението на Асоциацията на младите фермери в България

Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) поднови дейността си, като обнови управителния съвет на асоциацията. В състава на новия управленски орган на браншовата организация влезе и говедовъда от с.Момино село и общински съветник в ОбС- Раковски Рангел Матански.

„Приемам гласуваното доверие с чест и ясното съзнание за голямата отговорност, която следва от това. Чувствам се нахъсан и готов за активна дейност.“- коментира Рангел Матански.

Освен ОС, в съботния ден се проведе и кръгла маса на тема: “Младите фермери – ключът към бъдещата ОСП”.

 На форума присъства евродепутатът Владимир Уручев, който запозна младит фермери с новата “архитектура” на ОСП, залегнала в проекта на Регламент за Националните стратегически планове. 

Той разясни т.нар. „нов модел за осъществяване на политиката“, който представлява нов тип разпределяне на отговорностите между ЕС и държавите членки с фокус върху постигнатите резултати. Новият модел цели опростяване на прилагането чрез минимална намеса на Брюксел.

За напред ЕК няма да дава детайлни инструкции за всяка мярка и интервенция, а ще определя само основните параметри на политиката. Така вместо настоящите 69 мерки и подмерки, в новата ОСП ще бъдат заложени 8 основни области на действие в рамките на развитието на селските райони”, уточни Уручев. 

Наред с Новия модел на прилагане и Националните стратегически планове, които държавите членки следва да изготвят, Уручев посочи, че основен акцент на новата ОСП ще бъдат именно младите земеделски стопани, борбата с климатичните промени и внедряването на новите технологии в земеделието.