Обучение на еколози от местни фирми

На  19 декември се проведе обучение на еколози, представляващи фирмите на територията на община Раковски. Срещата бе организирана от община Раковски, представлявана от Лиляна Шопова, а за презентатори на събитието бяха поканени двама експерти в областта на екологията.

Присъствие от страна на заинтерасованите не липсваше, над 20 фирми уважиха поканата отправена им от общината.

На аудиторията, в рамките на един час  бе представена  презентация на тема:“Класификация и отчетност на производствените и опасни отпадъци, образувани от производствените предприятия“.
В нея подробно  бяха разработени:

-Легално определени на понятието „отпадък“

-Нормативните изисквания отразени в новата Наредба МОСВ  №2 от 23 юли 2014 година;

-Редът за класификация на отпадъците

-Отчетност на отпадъците и други.

На финала, не липсваха и въпроси от страна на присъстващите. Чрез тях хората, които тепърва навлизаха в тази сфера на работна  дейност успяха да си наберат необходимата информация за успешен завършек на отчетната година.

„Поводът, който ни провокира да организираме тази среща е, че за тон преработка на отпадък ние плащаме по 35 лв. Количеството, което не е оползотворено отива на депо, за които отпадъци съответно плащаме начисления. През 2017 година съгласно наредбата, тези начисления ще бъдат на стойност 47 лв. За да направим необходимите изчисления ние ползваме  данните, предоставени ни от фирмите на територията на общината. Радвам се, че успяхме да се събирем всички, защото тази обмяна на опит е полезна, за да можем взаимно да вършим работата си.“-коментира г-жа Шопова

Обучението, което бе проведено ще спомогне за по-лесното взаимодействие между общината от една страна и частните фирми на нейната териотория – от друга.