Обявявят конкурс за „Най-хубава цветна градинка 2019“

Конкурсът е инициатива на Общинска Администрация Раковски като целта е да се стимулират гражданите да се включат активно Общината да придобие по-зелен облик.

В конкурса могат да се включат собственици или наематели на жилища в Община Раковски с налична градинка на прилежащата тротоарна част към имота. домоуправители на блокове от името на наематели и собственици за междублокови пространства; юридически лица с налична градинка на прилежащата тротоарна част към имота ; училища и детски градини .

Пет членно жури ще оценява участниците, а оценката ще бъде комплексно формирана от следните характеристики: цветовото и видово съчетание, спазване на изискванията на местната наредба, състояние на растителността както и цялостното настроение, което създава градинката.

Желаещите могат да участват в конкурса с предварително записване чрез попълнено заявление /свободен текст/ и предоставяне на снимка в посочения срок.

Заявленията могат да се подават лично в сградата на ОбА Раковски, етаж1, стая №1 и/или на e-mail адрес:ozelenyavane.rk@abv.bg

Снимките могат да се изпращат на e-mail адрес:ozelenyavane.rk@abv.bg

Допълнителна информация на телефон : 03151 49-30

Заявленията и снимките да се предоставят в срок до 28 Юни 2019 г., 17:00 часа.