Опозиция и мнозинство с консенсус относно данък „сгради“

Прецедент във  втория мандат на  общинския съветник от БСП Петър Антонов бе гласуването му  „за“  проекто-наредба внесена от общинския кмет Павел Гуджеров. Втора точка от дневния ред на ноемврийската сесия на ОбС- Раковски, а именно Наредба за изменение  и допълнение на наредба за определяне размера на местните данъци ,  стана  повод за конструктивен дебат между управляващи и опозиция.

Общинският съветник от БСП Петър Антонов приветства решението на общинска администрация да входира предложението за повишение на данъка за надвижимите имоти с цел увеличаване   приходите на общината. Той предложи  имотите с данъчна оцена до 6 000лв. да бъдат запазени като облагане с досегашния си промил от 1.5/1000 , имоти с данъчна оценка от 6 000лв. до 16 000лв. да бъдат обложени с 2 промила  и имоти с оценка над 16 000лв. да се обагат с 2.5 промила данък върху недвижимите имоти.Така ще се прехвърли по-голяма тежест към бизнеса, а по-умереното облагане с този налог ще остане за физическите лица и домакинствата  с по-ниски доходи.

„Мотивите ми за това предложение са да помислм за хората с по-ниски доходи, респективно притежаващи имоти с по-ниска данъчна оценка. Не е необходимо  да утежняваме техните бюджети допълнително предвид разходите им за лекарства и прехрана.“- аргументира предложението си Антонов.

Според Антонов в диапазона над  16 000лв. попадат по-новите и по-големи постройки, както и  имотите на   „бизнеса“  в Раковски, а той  е най-големият  ползвател на пътната инфраструктура. Тя се амортизира в най-голяма степен от предприятията на територията на общината и затова „Който потребява най-много, да  заплати най-много“- категоричен бе  общинският съветник.

Зам.кмета на общината Татяна Бакова принципно се съгласи с аргументите на Петър Антонов и допълни, че 2/3 от приходите  от този прогресивен налог влизат в общинския бюджет от юридическите лица, а 1/3 от физическите. Дебата гравитираше около диапазона на  втората  условна група, като местните депутати решиха в нея да попадат имоти с данъчна основа от 6 000 до 18 000 лв.

Кметът Гуджеров на свой ред пък одобри конструктивното  предложение на  съветника на БСП и не пропусна да благодари  на местната опозиция за диалогичността на дебата. Така управляващи и опозиция се обединиха относно коригирането на местния данък „сгради“ и изменението на наредбата бе  гласувана  с пълно мнозинство.

Във връзка с писмо от Министерството на здравеопазването за излъчване на представител от община Раковски за изготвянето на национална здравна карта, местният парламент реши това да е д-р Иван Томбашки управител на МБАЛ- Раковски. Гласувано бе и отпускането на еднократна помощ в размер на 100лв. на 10 социално слаби жители на общината.

Извън дневният ред на сесията на Общинския съвет, кмета Гуджеров предложи за обсъждане постъпило инвестиционно намерение относно  сградата на училището в с.Момино село. Потенциалният инвеститор иска да превърне порутената постройка в модерен дом за стари хора.