Отдел „Закрила на детето“ гр.Раковски търси социални работници

Дирекция „Социално подпомагане“ – град Раковски търси да назначи социални работници в отдел „Закрила на детето“ на постоянен трудов договор.

Необходими документи за кандидатстване:

–         Копие на документ за завършено висше образование /Хуманитарните науки са с предимство/;

–         Актуална автобиография;

–         Копие на трудова книжка /ако има/;

–         Заявление за кандидатстване за посочената позиция.

Документите се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ – Раковски –Белия дом, етаж 2.

Лице за контакт: Ивелина Гаджева – Началник отдел ЗД, тел.: 0882 825677.