Откриха Център за социално-икономическа интеграция на ромите в община Раковски

 

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров, зам.кметът Татяна Бакова, директорът на МИГ-Раковски Мария Гиева , кметът на Момино село Никола Стоянов и общинският съветник Рангел Матански присъстваха на откриването на Център за социално-икономическа интеграция на ромите в Момино село.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Местна инициативна група Раковски по  Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси“,  приоритетни оси  „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и е съфинасиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наименование на процедурата е „МИГ Раковски – МПО2/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“ .

Проектът  включва здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от маргинализираните общности – като ромите и техните семейства –  на територията на община Раковски. Общата стойност е 190 490, 51 лв., а срокът за изпълнение е 14 месеца.

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на  два центъра, наречени „къщи“ в две от селата на територията на Община Раковски – село Болярино и село Момино село. „Къщите“ представляват помещения от общински сгради. В тях ще работят 2 социално-здравни медиатора на 8 часов работен ден, 2 домакина на 8 часов работен ден и 2 педагога на 4 часов работен ден. Всеки един от тях ще премине обучение организирано от партньора на Община Раковски по този проект Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци“ /НАРД/ – гр. Пловдив. Основно дейността ще бъде насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства.

„Целта на проекта е да подобрят социалните, здравни и образователни условия не само в селата Болярино и Момино село, но и в цялата община. Акцентът е върху двете населени места, защото там няма учебни заведения , нито детски градини, нито училища.“-коментира двигателя на проекта Татяна Бакова.

Мария Гиева от Местната инициативна група в Раковски и кметът Павел Гуджеров благодариха специално на зам.кмета на общината Татяна Бакова и я похвалиха за всеотдайната работа по осъществяването на този проект . „Заслугата е изцяло на г-жа Бакова и без нея този проект нямаше да бъде факт“- категорична бе Гиева.

Павел Гуджеров увери родителите, че тези центрове ще продължават да съществуват и след изтичане на проектния период само ако те желаят и са доволни. Градоначалникът пожела на родителите и на служителите да превърнат тези центрове в истински домове.