Отвори врати центърът за подкрепа за личностно развитие. Павел Гуджеров: Няма сили и средства, които не бихме дали в името на децата

Община Раковски продължава със сериозните си инвестиции в името на развитието на децата.

След откриването на детска градина „Феникс“, което се състоя на 12.12.2023 г., след по-малко от два месеца врати отвори центърът за подкрепа за личностно развитие.

Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ е второстепенен разпоредител към Община Раковски. Той предлага обучение и възпитание на децата от Община Раковски чрез извънучилищни форми на работа. Основната цел е: предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на децата и младежите в условията на неформално обучение на територията на Община Раковски.
Центърът ще открие, подкрепи, развие, изяви талантливите деца и ученици, както и ще осмисли пълноценно свободното им време през ваканциите и след училище. Педагозите ще формират личности с висока интелектуална подготовка и култура, с гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация и възможност за изяви и участия на общинско, национално и международно ниво.

 

В центъра ще се обучават деца от 6 години до 18 годишна възраст, а за предлаганото обучение няма да се заплаща такса.

Заместник-кметът Татяна Бакова влезе в ролята на водещ на тържеството по откриването на центъра, развълнувана тя сподели, че една сграда отредена за училище, чието строителство е стартирало през 1981 година и завършена на ниво груб строеж през 1986 година, възкръсна за нов живот и вече е детска градина „ФЕНИКС“ и Център за подкрепа за личностно развитие. Периодът, в който сградата не е използвана и не е била завършена, се е наблюдавало системно влизане на недобронамерени лица, чийто вандалски прояви още повече допринасят за унищожаването ѝ.

След съгласието на общински съвет – Раковски и разрешение от министерството на образованието и науката е проведена процедура по промяна предназначението на сградата и тя е отредена за детска градина и социални дейности. Община Раковски изцяло с местни средства е направила преустройство на сградата.

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров, също бе силно развълнуван, той благодари на екипа си, на фирмата изпълнител и отбеляза, че една сива, мрачна и рушаща се сграда днес вече е цветна, светла, оживена от детски смях. Гуджеров изрази увереност в успеха на центъра, тъй като община Раковски има много деца с различни таланти, които имат нужда от подкрепа в развитието си.

Директор на център за подкрепа за личностно развитие ще бъде Ирина Арлашка. Тя благодари за доверието, което и е гласувано и сподели, че няма да пести сили в името на по-доброто развитие на децата на община Раковски. Директорът заяви, че на 6 февруари се е провела родителска среща и центърът ще стартира с 150 деца, като се очаква броят им да расте. Ирина Арлашка сподели, че центърът ще стартира със следните школи: Забавна математика, Компютърно моделиране, Вокална група, Музикални инструменти, Сръчни ръчички, творилница и изобразително изкуство.