ОУ“Хр.Смирненски“ активно използва най-новата облачна услуга на Office 365 на Майкрософт

 

ОУ „Христо Смирнененски“ е вече в облака. Всъщност става дума за активно използване на Office 365 – най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, предлагаща съвременно решение за организация, управление и повишаване качеството на образователния процес. Майкрософт традиционно създава продукти, които да помогнат на учителите да придадат нови форми на образователния процес и да привлекат повече интерес от учениците в класната стая.

Продукти като OneNote, Sway, Minecraft и  Skype помагат на учителите да говорят на езика на учениците, да им помагат да получават знания с тяхното собствено темпо и да ги предизвикват да постигат нови върхове в образоването си.

Училището има амбицията да внедри поетапно Office 365 за администрация, учители, ученици и родители. Първите ни ученици вече изпробваха част от инструментите. Само час след регистрацията си Кристиана Гълева създаде първата си презентация чрез SWAY – https://sway.com/3coudKMC16bUEPWD
Office 365 има огромни предимства – достъп до учебно съдържание навсякъде по всяко време, онлайн конферетни връзки с учители и т.н.