ОУ „Христо Ботев“ изгражда СТЕМ център, обновява ограда и обособява 5 класни стаи

С отпуснатите 1 202 000 лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 към МОН. ще бъде обновена оградата на училището и ще бъде изцяло ремонтирана и обзаведена сградата на бившия фитнес, в която ще бъдат обособени общо 5 класни стаи. В същата сграда ще бъде изграден и училищният ни СТЕМ център, за който от училището имат одобрена концепция от Националния СТЕМ център и предстои сключване на договор за начало на изпълнението му на обща стойност 300 000 лв.