ОУ „Христо Смирненски“ беше домакин на инициативата „Гост за един ден“

В Деня на книгата ОУ „Христо Смирненски“ беше домакин на инициативата „Гост за един ден“ на Регионалното управление на образованието – гр. Пловдив. Участваха над 50 учители в начален етап и директори на училища от област Пловдив под методическото ръководство на старши експерт начално образование г-жа Васка Атанасова. Водеща тема в наблюдаваните уроци и създадената организация беше „STEM предизвикателства в класовете от начален етап“.