ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2 

ОУ „Христо Смирненски“ започва работа по нов проект по програма „Еразъм +“ , Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации на тема „Children As Philosophers“. Координатор на проекта e водеща образователна организация във Великобритания – Language Education and Partnership, управлявана от експерти с опит в международните програми за обучения на учители.  Партньори ще бъдат училища от Великобритания, Швеция, Румъния и две образователни институции от Италия и Ге рмания, както и Община Модена в Италия.
Проектът е изключително иновативен и има за цел да повиши ключовите компетентности на учениците в съвременното мултикултурно общество и в рамките на дейностите да се разработи методология, основана на основни философски умения, основани на запитването и създаване на мислещи техники.
Това ще допринесе за развитие на критическото мислене, което е ключ за развитието на способността на децата да разпитват и научават за света около тях.
Първата среща се проведе в град Уолсол /02-05.10.2017 г./, където в рамките на два дни координаторите на проекта от партньорските организации организираха цялостното изпълнение на проекта, уточниха се бъдещите мобилности, разпределиха срокове и отговорности. Координатор на проекта е Деяна Пейкова, като по време на мобилността тя представи училището и начина на организация на учебния процес.
В рамките на проекта освен обучения на учители се предвиждат и мобилности за ученици в училището във Великобритания, а ОУ „Христо Смирненски“ ще приеме деца от Швеция, Великобритания и Румъния в периода 02.-08.06.2019 г.
През декември 2017 г. в Модена, във Fondazione San Carlo, ще се проведе обучение на учители от изтъкнат професор по философия, които след това ще обучат и останалите колеги в училище.