Първа разходка из природата по проект „Feel The Four Seasons Beyond the Walls“ по програма „Еразъм +“

В края на миналата седмица се проведе първата разходка из природата по проект „Feel The Four Seasons Beyond the Walls“ по програма „Еразъм +“на възпитаници от ОУ“Хр.Смирненски“. 


По време на планираната първа разходка из природата учениците изследваха какви живи организми обитават полето, каква растителност има, какви са видовете дървета, кога можем да открият гъби, защо няма листа. Te се ориентираха в природата по посоката, в която се намира Стара планина.

Малките изследователи  упражниха уменията си по човек и природа, география, български език и литература. Бяха разделени на групи по 4-5 ученика, като  подготвиха доклад, в който се описва какво са видели и установили при своята разходка из природата.Децата се учеха да работят в екип,  ценят мнението на съучениците си, да обсъждат проблеми и вземат решения. Под ръководството на своите учители Татяна Николова,Снежана Кръстева и Емилия Баева учениците описаха района от географска гледна точка.