Павел Гуджеров: „Лайка“ и „Оборище“ са готови предсрочно

Общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“ завърши улиците „Лайка“ и „Оборище“ по-рано от предвидените срокове.

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров направи поредната си инспекция и стана свидетел на на полагането на последния слой на новата асфалтова настилка на улиците „Лайка“ в кв.Ген.Николаево и „Оборище“ в кв.Секирово. Той остана много доволен от качеството и темповете, с които строителите изпълняват задачите си, и интензивния процес на работа, който позволи обектите да бъдат изградени предсрочно. На терен в момента е съсредоточено голямо количество строителна техника, багери, валяци и машини за полагане на асфалт, както и огромен ресурс от строителни работници, които изпълняват стриктно поставените им задачи. Улица „Оборище“ е напълно готова, а на „Лайка“ остават довършителни работи като поставянето на бордюри и подстъпите към гаражите.

Да завършат напълно „Лайка“ до края на календарната 2017 бе обещанието на директора на общинското предприятие Петър Антонов към жителите на Раковски. Ул. „Оборище“ беше в програмата на предприятието за догодина.

„Работим усилено, за да изпълним поетия ангажимент към гражданите на Раковски. Сигурен съм, че до края на годината ще успеем да подготвим първи етап от ул.“Цанко Церковски“ в кв.Секирово за асфалтиране, в частта от ул.“Петър Богдан“ до ул.“Яко Яковски „- заяви директорът на ОП“Благоустрояване и превенция“ Петър Антонов.

„Доволен съм от свършеното и от работата на строителите от Общинското предприятие. Доволен съм и затова , че с актуализацията на бюджета за 2018 ще осигурим повече средства за предприятието, за да може да се реализира заложената програма.“

„В програмата ни 2018 година сме заложили да увеличим техническия парк и да закупим още няколко специализирани машини. Освен това ще се наложи и да назначим още от 4 до 6 човека персонал , предвид увеличаващият се обем на работата.“- припомни Антонов.

През следващата година цялостно ще се асфалтират ул.“Г.Атанасов“ в Белозем, ул.“Пеньо Пенев“ и „Алеко Константинов“ в кв.Ген.Николаево и три нови улици в кв.Секирово: ул.“Бор“ и ул.“Перник“.