Павел Гуджеров предложи промени в Закона за водите на работна среща в Народното събрание

Представители на законодателната, изпълнителната и местната власт обсъдиха в Народното събрание възможностите за законодателни инициативи, свързани с функциите на общините по опазване на обществения ред и по управление на язовирите. По инициатива на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в парламента се състоя работна среща-дискусия, в която участваха народните представители от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по околната среда и водите.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която откри дискусията, подчерта, че проблемите на българските общини са основен ангажимент на законодателната институция. Тя отбеляза, че кметовете и администрацията на общините са тези, които са най-близо до хората и най-добре знаят проблемите на българските граждани.

Кметът на Раковски Павел Гуджеров бе ключов говорител по темата с компетенциите си на бивш зам.министър на Министерството на околната среда и водите.
Гуджеров направи няколко предложения за промени в Закона за водите относно класифициране на язовирите, като акцентира на по-голямата административна отговорност на собствениците и ползвателите на водните обекти.

Язовирите да се класифицират на големи и малки и в три степени на потенциална опасност – висока, значителна и ниска степен, а отговорни за състоянието им да са собствениците, са само част от предложените изменения в законопроекта. Предвижда се балансирано разпределение на тежестите между собственици и ползватели, като основната административна отговорност за изпълнението е на собственика

Според Павел Гуджеров предвидените промени са насочени към създаване на работещ механизъм за обезпечаването на безопасна експлоатация на язовирите. Това ще позволи ограниченият ресурс да бъде насочен именно към язовирите, които се нуждаят от сериозни мерки по отношение контрол, възстановяване и поддържане. Тези облекчения няма да бъдат за сметка на рискове за живота и имуществото на гражданите – класифицирането ще се извършва от компетентен междуведомствен орган на национално ниво. Разпределението на тежестите между собственици и ползвателите (които реализират приходи от дейността си), също ще спомогне за изпълнение на мерките по безопасна експлоатация.

Кметът на Раковски все участие и в дискусията свързана с функциите на общините по опазване на обществения ред. Кметът Гуджеров сподели, че от няколко години в общината използват услугите на частна охранителна фирма. Заедно с органите на реда, горското и частните охранители е създадена много добра атмосфера за работа и успеваемост както на разкриваемостта на престъпления от битов характер , така и на превенцията. Градоначалникът на Раковски подкрепи думите си с данни за конфискувани над 100 каруци , коне и други не регламентирани превозни средства.