Павел Гуджеров представи община Раковски на форум за споделяне на добри практики на общините

Кметът на Раковски Павел Гуджеров взе участие  във форум за споделяне на добри практики на общините, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.  Повод за срещата е Етикетът за иновации и добро управление, който се връчва на заслужилите общини на всеки две години на база оценка по документи, резултати от анкетно проучване сред гражданите и доклади на двама независими експерти.

На двудневната работна среща  Поморие  бяха  представени добри практики за развитие и укрепване на местното самоуправление и местната демокрация в България, свързани с прилагането на принципите за добро демократично управление на общинско ниво. В него участваха представители на Съвета на Европа, Националното сдружение на общините в Република България, наградените с Етикета общини, граждански организации и други. Целта е те да се популяризират и прилагат във все повече общини.

Участниците споделиха  постигнатия прогрес и придобития опит в административните процеси на местно ниво.

Павел Гуджеров презентира  като добра практика в община Раковски създаването на първото в България общинско предприятие регистрирано в  Камарата на строителите , а именно ОП“Благоустрояване и превенция“.

„Като основен приоритет за нас  е уличната инфраструктура, затова и веднага след получаване на регистрацията на предприятието се захванахме  с  уличната мрежа  на територията на общината. Изправени сме пред огромното предизвикателство  да я  изградим от нулата на места  и да я подобрим там където е наложително, защото едва ли има   друг град от мащаба  на нашия с толкова много жители, който да е толкова зле в инфраструктурно отношение. Над 70% от улиците са черни пътища.

Предметът на дейност на общинското предприятие е в широк диапазон , но борбата е уличната инфраструктура – да осигурим нормалното придвижване на децата и учениците, на работещите хора и те да заживеят реално в един европейски град.

Голямото предимство на общинското предприятие в една община е  икономията, която генерира. Това, което постигаме, е около 50% икономия от КСС (Количествено-стойностната сметка), което за нас е много важно. При нас улиците за асфалтиране не са 10 или 20. В началото на мандата сварих 30% от уличната мрежа неасфалтирана, а по селата беше още по-зле. Затова и ремонтите на улици се превърна в топ приоритет. Важно е да кажем, че с общинското предприятие правим не просто ремонт или преасфалтиране, а напълно нова улица – с изкоп и нова основа.“- похвали се кмета Гуджеров.

Той подкрепи думите си като даде за пример ул.“Цанко Церковски“, чието изграждане от основи  до „ключ“ по проект  би  трябвало да струва 697 000 лв. С изпълнението на обекта от общинското предприятие са спестени на общинския бюджет 304 000 хил.лв.

„Иначе с колегите мога да споделя, че най-трудно е не купуването на машините, а изграждането на екипа. Научени хора рядко можем да вземем, тъй като частният сектор винаги предлага по-добри условия от общините . В  община Раковски е много трудно да се намерят работници предвид силния бизнес в индустриалната зона, с който се конкурираме за работници. Тук е моментът  да отдадем заслуженото на директора на ОП“Благоустрояване и превенция“ гр.Раковски Петър Антонов, който постигна завидни резултати.

Към момента служителите на предприятието са 15, като то пое и поддържането на уличното осветление с наша собствена вишка и назначен служител. Общинското предприятие върши и други дейности, като отливане на фундаменти, заготовка на стрийт фитнес, изградихме и мостово съоръжение върху канал, което също не е лека работа. В бъдеще може да се мисли за собствено сметоизвозване и сметосъбиране.“ – коментира след срещата Павел Гуджеров.