ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Процесът на прехвърляне на общински язовири към държавата е блокиран

Процесът на прехвърляне на общински язовири към държавата е блокиран. Това съобщи пред БНР Павел Гуджеров, член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), кмет на община Раковски и бивш заместник министър на околната среда с ресор „води“.

В началото на миналата година НСОРБ инициираха процес по внасяне на промени в Закона за водите, които се отнасяха до общински язовири, които не могат да бъдат обгрижвани от общините. Измененията влязоха в сила през юли миналата година. Беше създадена и правна възможност общините да прехвърлят на държавата свои язовири, които не могат да поддържат. За целта беше създадено Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, което да се грижи за всички нежелани от общините язовири.

Това, което пречи, е прехвърлянето на публична общинска собственост на държавно предприятие. Обструкцията идва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството“ поясни Гуджеров в предаването „Хоризонт до обед“.

Съвместно с Министерството на икономиката е изготвен закон за изменение и допълнение, който регламентира и дава възможност общините да се разпореждат с язовирите като публична общинска собственост, което към момента е изтъкнато като основна пречка за прехвърлянето. Сега се предвижда прехвърлянето да се осъществи чрез договор за дарение между Общината и съответния областен управител“.

119 общини са заявили прехвърлянето към държавата на 2721 язовира. „Проблемна е ситуацията – заявили са предаването на язовирите, защото не са в състояние да инвестират средства в привеждането на тези съоръжения в изправно състояние, защото такива пари няма“.

Язовири, които са опасни и не са в добро техническо състояние, и сега предприятието може да поеме грижата за тях“, уточни Гуджеров.

Павел Гуджеров изрази надежда, че в „бърз оперативен порядък нещата ще се изгладят и се надяваме законодателите да внесат тези предложения за поправка в Закона за водите и Закона за общинската собственост“.