Перфектно планирана акция срещу крадци на дървесина

На 03.02.2017год. беше проведена съвместна акция организирана съвместно от Община Раковски, „Общинска охрана“ гр.Раковски, ДЛС“Чекерица“ – Охранители лесовъди и РПУ-Раковски.

Акцията беше по повод непрестанните набези на роми в Боляринската гора, която е част от землището на Община Раковски. През зимния период предимно граждани от ромски произход навлизат в горските масиви и нерегламентирано изсичат и превозват дървета от гората с цел търговия.

След като се отчете, че институциите самостоятелно имат частичен успех изброените по-горе органи свързани с опазването на горите направиха организация и разработиха методи на действия при постъпване на сигнали за изсичане на дървета.

Именно на 03.02.17г. след провеждане на първата такава операция бяха заловени 6бр. каруци с дърва като общо дървесината е около 10 куб. метра всички дърва и каруци са иззети. На лицата участвали в процеса по изсичане и превозване са съставени актове за установяване на административни нарушения.

Създадена е и организация при бъдещи подобни случаи да се изземат и конете.

„Благодарен съм на всички за усилията и професионализма в работата, в никакъв случай никоя от изброените институции не може да се справи самостоятелно, но когато обединим усилия резултатите са на лице. Уверявам Ви, че жителите на Община Раковски, ще станат свидетели на още такива акции. Изключително сърдечни благодарности изказвам на ДЛС “Чекерица“ и РУП-Раковски. “, коментира кмета Гуджеров.