Пети Национален Танцов Фестивал „Слав Бойкин“

Всяка година през месец октомври в гр.Раковски се провежда национален танцов фестивал“Слав Бойкин“.Тази година датата на събитието е определена за 15.10 от 11.00 часа на пл.“Европа“ в кв.Секирово.Това е петото издание на музикалното танцово фолклорно шоу.

Организатори са Община Раковски и Читалищното Настоятелството към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий „.Фестивалът е включен в културната програма на гр. Раковски и в културния календар на Министерство на културата. Провежда се с любезното съдействие на кмета на Общината-Павел Гуджеров.

Фестивалът има за цел:
1. Да открива и популяризира млади таланти от цялата страна и да даде възможност за изява на творческите им заложби чрез музиката и танца. Да осмисли свободното време на децата и да ги приобщава към съвременните тенденции в развитието на българската култура.
2. Съхраняване, обогатяване и популяризиране на фолклорното наследство на България.

Мероприятието е посветено и носи  името на Слав Бойкин, което  свързваме с фолклорния и танцов живот на град Раковски. Той е първият ръководител на самодейния танцов състав при читалище „Св.Св. Кирил и Методий”. Днес фолклорния ансамбъл на гр.Раковски  също носи неговото име.

Роден е на 20 април 1933г. в Генерал Николаево и тук завършва прогимназиалното си образование. Като войник участва в танцовия състав към Военния дом в Ивайловград. След казармата е приет в Националната хореографска школа в Брацигово. Работил е като административен служител в кметството, домакин на читалището, след това като снабдител в шивашката фирма „Легия”. Там сформира и танцов състав между работническите бригади. Освен ръководител на самодейния състав към читалището в Генерал Николаево, е ръководил и колективи в селата Чоба и Момино село. За високото си художествено майсторство съставите му са били отличавани с много награди от регионални и национални фестивали и събори. Водел е кръжоци по фотография и кино. Бил е и сред първите участници в местния драматичен състав.

Има двама синове – Иван и Милко. 

Слав Бойкин умира през 1988г.

След решение на читалищните дейци и ръководството на настоятелството от 1 септември 1988г. фолклорният ансамбъл носи неговото име „Слав Бойкин”.