ПГ „П.Парчевич“ с нов проект “ Твоят час“

ПГ“П.Парчевич“ започна новата учебна година с нов проект озаглавен “ Твоят час“-съобщиха от редакционния екип на вестник „Междучасие“.

Проекта се състои от две направления: Клубове за преодоляване на трудности по различни предмети и Клубове по интереси.

В клубовете за преодоляване на трудности са включени следните занимания:

1.“Биология и здравно образование“ с ръководител г-жа Снежана Пънкина
2.“Mатематика 9” с ръководител г-жа Елена Райчева
3.“Преодоляване на пропуски по Български език и литература“ с ръководител г-н Огнян Чолаков
4. „Преодоляване на трудности по Български език и литература“ с ръководител г-н  Атанас Атанасов
5. „Химията – лесна и полезна“ с ръководител г-жа Пауна Колева

В Клубовете по интереси присъстват занимания като :

”В света на математиката” с ръководител г-жа  Пенка Карпарова
Вестник „Междучасие“ с ръководител г-жа Елена Райчева
„История +” с ръководител г-жа Юлия Гълева
„Кетъринг” с ръководител г-жа Снежана Звискова
„Подготовка за ДЗИ по БЕЛ“ с ръководител г-н Атанас Атанасов
„Секция баскетбол“ с ръководител г-н Божидар Замярски
„Създаване на фирма” с ръководител г-жа  Мария Ячева
„Трудово и осигурително законодателство“ с ръководител г-жа  Вера Бойкина

Друга група ученици участват в друг проект ,който се казва ,“Многоликата етнокултура“ към ЦОИДУЕМ, със създадени следните  групи по интереси:

  1. ,,Проучване-етноси-решения“ с ръководители Милена Нендова , Мария Ячева
    2. ,,Традиоционен календар на етносите“ с ръководители Ани Баева, Атанас Атанасов, Снежана Звискова
    и Спортен клуб ,,Спортуваме заедно“ с ръководител Божидар Замярски.

Задачата,която си поставят от екипа на училищния вестник „Междучасие “ е  тази година  да продължат да популяризират работата на ПГ“П.Парчевич“ ,  кръжочните форми и  постиженията на учебното заведение.