Поредните златни, сребърни и бронзови медали за децата на НЧ „Просвета“ – Белозем

Златни, сребърни и бронзови медали спечелиха децата на НЧ „Просвета“ – с. Белозем от Международния фестивал на изкуствата  „ТАЛАНТИ НА ОДИСЕЯ“-2024 г.

От читалището отправиха своите поздравления за прекрасните таланти на г-ж Ирена Неделчева, г-жа Стойка Запрянова и г-жа Стоянка Балева!

 Международен фестивал на изкуствата „Таланти на одисея“ обхваща изкуството на танца, музиката, обредното и словесното изкуство.  Организатор на фестивала е Продуцентска компания „Ем Би Мюзик Ентърпрайсис“.  Фестивалът се провежда ежегодно.  Изданието през 2024 г. се проведе онлайн. 

Целите на фестивала са да поддържа, съхранява и популяризира нематериалното културно наследство;  да развива, подпомага и обогатява културната, творческа и просветната дейност в страната ; да издирва и подпомага творци и изпълнители, като им предоставя възможност за изява пред широка аудитория.