Представители на „Местна инициативна група Раковски“ взеха участие в първия по рода си Хепънинг „Кажи сирене! Балканско сирене“ на територията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“

 

 

 

Екипът на Местна инициативна група Раковски, експерти по проекта и членове на колективния върховен орган на сдружението взеха участие в първия по рода си хепънинг, организиран от МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от четири местни инициативни групи от България с водещ партньор МИГ Раковски и партньори – МИГ Сливница – Драгоман, МИГ Балчик – Генерал Тошево и МИГ Троян, Априлци, Угърчин и четири местни инициативни групи от Румъния. Включва съвместни дейности по проучване и документация на балканските сирена, избиране на сирена посланици и изготвяне на маркетингова кампания за тяхното промотиране, както и местни дейности, извършвани на територията на всяка местна инициативна група – партньор по проекта.

В приветствието си изпълнителният директор на МИГ Балчик – Генерал Тошево Росица Попова пожела празникът да стане традиционен, като отбеляза, че целта на проекта е да издири малки семейни овце-, краве- и козеферми, които произвеждат сирене и кашкавал за домашни нужди, но могат да захранват магазинната и ресторантьорска мрежа. Участието в проекта на местните инициативни групи – партньори е продиктувано от желанието да бъдат привлечени потребителите към местни производители на традиционно българско сирене. Хепънингът се проведе в знаковата за Балчик сграда на мелницата, превърната в модерен туристически център, като официални гости на събитието бяха Николай Ангелов – кмет на Община Балчик, Валентин Димитров – кмет на Община Генерал Тошево, Стефан Спасов – началник отдел „Водено от общностите местно развитие“ в Министерство на земеделието, представители на партньорите от България и Румъния. На присъстващите бе представена презентация с информация за проекта, както и описание на произвежданото и предлагано сирене на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево.

В изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ е създаден „Маршрут на сиренето, като в маршрута са включени бутикови ферми, произвеждащи овче, козе и краве сирене. След виртуалната разходка присъстващите имаха възможността да дегустират сирена, кашкавал и други местни храни и напитки.

През месец октомври предстои провеждане на втората международна партньорска среща на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“, както и провеждането на Международен фестивал на сиренето в град Троян.