Представители на МИГ Раковски и местни производители взеха участие в Първи международен фестивал на сиренето в град Сливница, реализиран в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“

Екипът на Местна инициативна група Раковски, експерти по проекта и членове на колективния върховен орган на сдружението взеха участие в Първи международен фестивал на сиренето в град Сливница, организиран от Местна инициативна група Сливница – Драгоман в изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, съгласно подписан административен договор № РД 50-73 от 02.04.2021 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектът се изпълнява от четири местни инициативни групи от България с водещ партньор МИГ Раковски и партньори – МИГ Сливница – Драгоман, МИГ Балчик – Генерал Тошево и МИГ Троян, Априлци, Угърчин и четири местни инициативни групи от Румъния. Включва съвместни дейности по проучване и документация на балканските сирена, избиране на сирена посланици и изготвяне на маркетингова кампания за тяхното промотиране, както и местни дейности, извършвани на територията на всяка местна инициативна група – партньор по проекта.

Фестивалът бе официално открит от Васко Стоилов – Председател на УС на МИГ Сливница – Драгоман и кмет на община Сливница, приветствени речи произнесоха и Стефан Спасов – началник отдел ВОМР в Министерство на земеделието и Николина Цолова от областна администрация на Софийска област. С началото на фестивала бе даден старт на изложението, в което взеха участие 16 мандри от страната и чужбина, които представиха за дегустация свои продукти и споделиха модерни и разнообразни технологии за тяхното производство. Територията на МИГ Раковски отново бе достойно представена от „Ферма Ваневи“, чиито уникално вкусни и биологично чисти продукти – сирене, кашкавал, кисело и цедено мляко и масло предизвикаха истински фурор сред гостите, които им присъдиха чрез гласуване достойното трето място за любимци на публиката. Лично собственикът и производител Тодор Ванев прие почетния плакет и грамота и отговори на многобройните въпроси относно начина на производство на създалия сензация нов продукт на фермата – кисело мляко, произведено от млечни крави – порода „Жарсе“ с масленост 6%. Успехите на „Ферма Ваневи“ са изключително важни за всички участници в проектните дейности, както и за екипа на МИГ Раковски, защото напълно съответстват на основната цел на проекта: окуражаване и насърчаване на традиционните и непромишлени сирена, инвестиране в по-здравословно хранене, осигуряване на добър доход за производители и подпомагане и поддръжка на продуктивен сектор с успоредни възможности за туризъм и културни дейности.

В следващите месеци предстои провеждането на Фестивал на сиренето на територията на МИГ Раковски, както и финализиране на останалите местни дейности, предвидени по проекта, а именно: издаване на книжка с рецепти и видеофилм за популяризиране на сиренето.