Препоръки за сигурност в личното ви банкиране с цел предпазване от неправомерни изтегляния

Криминалисти от ОДМВР – Пловдив съветват: Не записвайте ПИН кода върху банковата си карта, на хартиен или какъвто и да било друг носител, който носите в себе си .В Областна дирекция на МВР – Пловдив се наблюдава увеличаване на регистрираните случаи на нарушена финансова сигурност на хора, станали жертви на грабежи или кражби. При голяма част от посегателствата на чанти и портфейли, извършителите попадат и на банковите карти на жертвите си, заедно с ПИН кода, записан върху картата или на хартиен носител. По този начин са извършени неправомерни изтегляния от паричните сметки на потърпевшите. Затова криминалистите съветват ПИН кодът да бъде запомнен добре и да не се записва директно на самата карта, в мобилен телефон или на бележка, оставена в портфейл. В случай, че картата бъде загубена или открадната, незабавно да се сигнализира в съответната банка или в БОРИКА на денонощните оператори, за да се намали рискът за неправомерното й използване.